Okul Grupları

Etkinlik yapılan günler mavi yuvarlak ile işaretlenmiştir.

Lütfen aşağıdaki takvimden rezervasyon yapmak istediğiniz tarihi seçiniz.

Seçtiğiniz tarihte birden fazla etkinlik var ise, lütfen saat tercihi yapınız.

İstediğiniz saatteki etkinliğin üzerine tıklayarak seçim yapabilirsiniz.

Phone
Phone
VERİ SORUMLUSU: ARKAS HOLDİNG A.Ş.
Umurbey Mah. Liman Cad. No:38/1 Konak, İzmir


ARKAS HOLDİNG A.Ş. (Veri Sorumlusu) olarak aşağıdaki kişisel verileriniz olarak işlenmekte, saklanmakta ve korunmaktadır;
Kimlik Bilgileriniz: Kendiniz ve çocuğunuzun adı soyadı, çocuğunuzun yaşı, T.C. Kimlik numaralarınız.
İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz.
Görsel ve İşitsel Bilgileriniz: Kendiniz ve çocuğunuzun fotoğrafları, video ve ses kayıtları, kamera kayıtları.
Varsa eğitim sürecini etkileyebilecek özel durumu, çocuk ile yakınlık durumunuz.


Bu nedenle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak isteriz.


1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz; bu aydınlatma metninde belirtilen amaç ve kapsamda, elektronik ortamlarda toplanan “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir.
Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
Belirtilen hukuki sebeplerden en az birisinin bulunmaması halinde, kişisel veri işlemeye ilişkin açık rızanız sorulacaktır. Açık rızanızın sorulduğu halleri “Açık Rıza Formunda” bulabilirsiniz.


2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları


Toplanan kişisel verileriniz;
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
Talep/şikayetlerin takibi,
Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
Şirketimiz tarafından düzenlenen her türlü etkinlik ve yeni sergilerden haberdar edilmenizi sağlamak üzere reklam ve tanıtım faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi,
Şirketimizce düzenlenen çocuk atölyelerinde çocukların güvenliğini sağlamak,
Her türlü etkinlik ve sergilerin düzen ve güvenliğini sağlamak,
Sergilenen eserlerin güvenliğinin sağlanmak,
Faaliyetlerimize ilişkin her türlü talep ve şikâyet sürecinin yönetilmesi amaçları ile işlenecektir.


Bununla birlikte, tarafımıza kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin onay vermeniz halinde, söz konusu kişisel verileriniz, hizmetlerimizin ihtiyaçlarınız ve istekleriniz doğrultusunda özelleştirilebilmesi, hizmetler hakkında memnuniyetinizin ölçülmesi, istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmetlerimizin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, vakıf ve bağlı şirket ve iştiraklerinin faaliyetleri konusunda tanıtım yapılabilmesi ve bilgi verilebilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yapılması, kişiye özel kampanya, reklam, promosyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi amaçlarıyla da işlenecektir.


3. Kişisel Verilerin Aktarılması:


Kanun ve yukarıda yer alan maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, yurt içine ve yurt dışına, hizmet ilişkisi içerisinde olduğumuz iş ortakları ve tedarikçilerimize, Zoom vb. çevrimiçi platformlarına, şirkete ticari elektronik ileti gönderimi ile ilgili hizmet veren Teknolog Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri A.Ş.(SETROW) ve diğer mobil medya şirketleri, Veri Sorumlusu iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurum, kuruluş ve kişilere aktarılmaktadır.


4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız


Veri sahibi olarak Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e” göre, yazılı ve ıslak imzalı olarak yukarıda belirtilen veri sorumlusu adresine, varsa daha önce bizimle iletişime geçtiğiniz e-posta adresinizi kullanmak suretiyle info@arkassanatmerkezi.com üzerinden Veri Sorumlusu İrtibat Kişisine veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan diğer yöntemlerle Vakfımıza iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusu, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde talebinizi sonuçlandıracaktır.
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz, www.arkassanatmerkezi.com ‘da yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına“ göz atabilirsiniz.

Rezervasyonunuz konfirmasyon maili ile birlikte kesinleşmiş olacaktır.